ثبت‌نام دوره رباتیک

جنسیت*
Max. file size: 20 MB.
هزینه کلاس  ۶۷۵ هزار تومان می‌باشد.
بعد از واریز تصویر فیش را در قسمت بالا آپلود نمایید.
 
شماره کارت پژوهش سرای امام صادق(ع): ۵۰۰۴-۹۹۲۹-۹۹۷۵-۶۰۳۷