پایتون Python

دوره برنامه نویسی با پایتون(مقدماتی) همراه با آموزش مبانی برنامه‌نویسی و الگوریتم

زمان کلاس چهارشنبه ها ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵

شروع کلاس ها بعد از به حد نصاب رسیدن.

هزینه کلاس ۲۹۵ هزارتومان

جنسیت*
Max. file size: 20 MB.
هزینه کلاس ۲۹۵ هزار تومان می‌باشد. بعد از واریز تصویر فیش را در قسمت بالا آپلود نمایید. شماره کارت پژوهش سرای امام صادق(ع): ۵۰۰۴-۹۹۲۹-۹۹۷۵-۶۰۳۷