توضیحات دوره سطح یک php

طول این دوره ۱۷ ساعت 
۱۰ جلسه (۷۵ دقیقه) غیرحضوری و ۳ جلسه (۹۰ دقیقه) حضوری 

زمان کلاس‌ها دوشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۰ 

جنسیت*
Max. file size: 20 MB.
هزینه کلاس ۱۸۵ هزار تومان می‌باشد. بعد از واریز تصویر فیش را در قسمت بالا آپلود نمایید. شماره کارت پژوهش سرای امام صادق(ع): ۵۰۰۴-۹۹۲۹-۹۹۷۵-۶۰۳۷