ثبت‌نام دوره‌های فشرده المپیاد

کلاس‌ها در۱۰ جلسه فشرده و مبلغ آن ۸۰۰.۰۰۰ تومان می‌باشد. (ویژه مرحله اول)
تشکیل دوره ها در صورت به حد نصاب رسیدن هست و اگر دوره‌ای تشکیل نشد، مبلغ پرداخت شده عودت داده می شود.

رشته مورد نظر خود را انتخاب نمایید. (هزینه هر دوره ۸۰۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.)(Required)

شماره کارت: ۵۰۰۴-۹۹۲۹-۹۹۷۵-۶۰۳۷

تصویر فیش مبلغ واریز شده را در قسمت زیر آپلود نمایید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 15 MB.