عضویت در باشگاه دانش‌آموزی پژوهش‌سرای امام صادق(ع)