برای دریافت گواهی حتما عضو کانال پژوهش سرا در نرم افزار ایتا به آدرس @issrcyazd شوید.

شماره تلفن پژوهش سرا: ۰۳۵۳۶۲۴۶۲۱۳

آدرس ایتا: https://eitaa.com/issrcyazd

 

صدور گواهی وبینار
پیشوند
نام وبینار*
جنسیت*
اگر شهری غیر از یزد هستید لطفا ذکر کنید.
میزان رضایت شما از این برنامه