رباتیک

پژوهش سرای امام جعفرصادق( ع ) زیر نظر قطب کشوری رباتیک مستقر در استان اصفهان از سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به عنوان قطب استانی رباتیک فعالیت خود را در رشته رباتیک آغاز کرد.

ادامه مطلب